All the Bolshoi Ballet Stars

22.07.2007

The following soloists are going to take part in the concert: 
 
Nadezhda Gracheva, Svetlana Zakharova, Maria Allash, Anna Antonicheva, Marianna Ryzhkina, Svetlana Lunkina, Nina Kaptsova, Yekaterina Shipulina, Anastasia Yatsenko, Yekaterina Krysanova, Natalia Osipova;

Nikolai Tsiskaridze, Sergei Filin, Dmitry Belogolovtsev, Dmitry Gudanov, Vladimir Neporozhny, Denis Matvienko, Alexander Volchkov, Andrei Merkuriev, Ruslan Skvortsov, Artem Shpilevsky, Andrei Bolotin, Vitaly Biktimirov.

Conductor: Pavel Klinichev.