Historic Stage

28 July 2023, 19:00

Was premiered on April 29, 2013.
Based on The Brothers Karamazov novel
by Fyodor Dostoevsky

Choreographer: Boris Eifman
Designer: Vyacheslav Okunev
Lighting Designer: Boris Eifman

Cast:

Alexey Karamazov: Vladimir Afonichkin
Ivan Karamazov: Sergey Volobuev
Dmitry Karamazov: Oleg Gabyshev
Grushenka: Maria Abashova
Fyodor Pavlovich Karamazov: Dmitry Fisher
Scenes from the performance.
Scenes from the performance.