Cast

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Laurent Campellone

Plácido Domingo

Jordi Bernàcer

Pavel Klinichev

Vassily Sinaisky

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Veronika Dzhioeva

Aida Garifullina

Hibla Gerzmava

Venera Gimadieva

Svetlana Lachina

Irina Lungu

Zuzana Marková

Kristina Mkhitaryan

Anna Nechaeva

Nadezhda Pavlova

Olga Peretyatko

Olga Pudova

Olga Seliverstova

Albina Shagimuratova

Oxana Shilova

Elena Mosuc

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Elena Novak

Maria Patrusheva

Zlata Rubinova

Xenia Vyaznikova

Annina

Anna Bauman

Maria Gavrilova

Oxana Gorchakovskaya

Elena Okolysheva

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Arturo Chacón-Cruz

Vincenzo Costanzo

Stephen Costello

Bekhzod Davronov

Oleg Dolgov

Alexei Dolgov

Andrei Dunaev

Luciano Ganci

Vittorio Grigolo

Otar Jorjikia

Murat Karahan

Dmitry Korchak

Rame Lahaj

Matteo Lippi

Aquiles Machado

Ivan Magri

Suren Maksutov

Nazhmiddin Mavlyanov

Evgeny Nagovitsyn

Pene Pati

Stefan Pop

Arnold Rutkowski

Ilya Selivanov

Sergei Skorokhodov

Alexei Tatarintsev

Georgy Vasiliev

Azer Zada

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Vitaly Bilyy

Plácido Domingo

Igor Golovatenko

Alexander Krasnov

Stanislav Kuflyuk

Vasily Ladyuk

Alexey Markov

Andrei Potaturin

Arsen Sogomonyan

Boris Statsenko

Vladislav Sulimsky

Gastone, viscomte De Letorières

Konstantin Artemiev

Alexander Chernov

Bekhzod Davronov

Ivan Davydov

Vasily Efimov

Marat Gali

Artyom Popov

Sergei Radchenko

Giorgi Sturua

Arseny Yakovlev

Baron Douphol

Andrey Fetisov

Otar Kunchulia

Vadim Lynkovsky

Alexander Naumenko

Alexei Pashiev

Vyacheslav Pochapsky

Alexei Smirnov

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Vladimir Komovich

Demian Onufrak

Alexander Roslavets

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Daniil Chesnokov

Goderdzi Janelidze

Igor Korostylev

Denis Makarov

Pyotr Migunov

Oleg Tsybulko

Rodion Pauls

Giuseppe, Violetta’s servant

Konstantin Artemiev

Ruslan Babaev

Alexander Chernov

Bekhzod Davronov

Roman Kollert

Ilya Legatov

Yuri Markelov

Stanislav Mostovoy

Vadim Tikhonov

Igor Tsurcan

Mikhail Yanenko

7 October 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina


Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Vasily Efimov

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov9 October 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Evgeny Nagovitsyn

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov11 October 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Evgeny Nagovitsyn

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov12 October 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina


Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Vasily Efimov

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov13 October 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Evgeny Nagovitsyn

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov14 October 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina


Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Vasily Efimov

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov16 October 2012

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina


Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Vasily Efimov

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov17 October 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Evgeny Nagovitsyn

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov18 October 2012

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina


Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov16 December 2012

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Vasily Efimov

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov18 December 2012

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Arturo Chacón-Cruz

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Vasily Efimov

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov19 December 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina


Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov20 December 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Arturo Chacón-Cruz

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov22 December 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov23 December 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Arturo Chacón-Cruz

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov9 January 2013

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov10 January 2013

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Evgeny Nagovitsyn

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov11 January 2013

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov12 January 2013

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Evgeny Nagovitsyn

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov13 January 2013

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov2 April 2013

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Stefan Pop

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Boris Statsenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov3 April 2013

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov4 April 2013

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Stefan Pop

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Boris Statsenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov26 November 2013

Conductor

Vassily Sinaisky

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina


Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vitaly Bilyy

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov27 November 2013

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Andrei Dunaev

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov28 November 2013

Conductor

Vassily Sinaisky

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina


Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vitaly Bilyy

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov29 November 2013

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Andrei Dunaev

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov30 November 2013

Conductor

Vassily Sinaisky

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina


Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vitaly Bilyy

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov1 December 2013

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Andrei Dunaev

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov10 January 2014

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov11 January 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Georgy Vasiliev

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov11 January 2014

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov12 January 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Georgy Vasiliev

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov1 May 2014

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina


Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov2 May 2014

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Georgy Vasiliev

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov3 May 2014

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov4 May 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Georgy Vasiliev

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov17 July 2014

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov18 July 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Elena Mosuc

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Georgy Vasiliev

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov19 July 2014

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina


Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov20 July 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Elena Mosuc

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Georgy Vasiliev

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov2 October 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Suren Maksutov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov3 October 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina


Alfredo Germont

Luciano Ganci

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov4 October 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Suren Maksutov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov5 October 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina


Alfredo Germont

Luciano Ganci

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov24 December 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Oleg Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov25 December 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Aquiles Machado

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov15 January 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Oleg Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov17 January 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Nazhmiddin Mavlyanov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov18 January 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Oleg Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov7 April 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Murat Karahan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov8 April 2015

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Arnold Rutkowski

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov9 April 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Murat Karahan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov10 April 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Arnold Rutkowski

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov10 June 2015

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov11 June 2015

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Nazhmiddin Mavlyanov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Arsen Sogomonyan

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov12 June 2015

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov13 June 2015

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Oleg Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Arsen Sogomonyan

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov14 June 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov30 September 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Oleg Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov1 October 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Arnold Rutkowski

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Arsen Sogomonyan

Gastone, viscomte De Letorières

Arseny Yakovlev

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov2 October 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Nazhmiddin Mavlyanov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov3 October 2015

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Arnold Rutkowski

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Arsen Sogomonyan

Gastone, viscomte De Letorières

Arseny Yakovlev

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov4 October 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Nazhmiddin Mavlyanov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov6 May 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Anna Nechaeva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Vincenzo Costanzo

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov7 May 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Nazhmiddin Mavlyanov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Arseny Yakovlev

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov8 May 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Anna Nechaeva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Vincenzo Costanzo

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov9 May 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina


Alfredo Germont

Nazhmiddin Mavlyanov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Arseny Yakovlev

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov2 February 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Hibla Gerzmava

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Ivan Magri

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov3 February 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Anna Nechaeva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Otar Jorjikia

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov4 February 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Zuzana Marková

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Ivan Magri

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières


Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov4 February 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Hibla Gerzmava

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Otar Jorjikia

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov5 February 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Anna Nechaeva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Ivan Magri

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières


Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov9 May 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Giorgi Sturua

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov10 May 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Olga Peretyatko

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Maria Gavrilova

Alfredo Germont

Stephen Costello

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov11 May 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Giorgi Sturua

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov12 May 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Olga Peretyatko

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Maria Gavrilova

Alfredo Germont

Stephen Costello

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov13 May 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Giorgi Sturua

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov14 May 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Olga Peretyatko

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Maria Gavrilova

Alfredo Germont

Stephen Costello

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov1 November 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Rame Lahaj

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov2 November 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Irina Lungu

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Maria Gavrilova

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Alexey Markov

Gastone, viscomte De Letorières


Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov3 November 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Rame Lahaj

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov4 November 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Irina Lungu

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Maria Gavrilova

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Alexey Markov

Gastone, viscomte De Letorières


Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov5 November 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Rame Lahaj

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov18 January 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Arturo Chacón-Cruz

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Giorgi Sturua

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Igor Tsurcan19 January 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Maria Gavrilova

Alfredo Germont

Murat Karahan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Igor Tsurcan20 January 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Arturo Chacón-Cruz

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Giorgi Sturua

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Igor Tsurcan21 January 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Maria Gavrilova

Alfredo Germont

Murat Karahan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Igor Tsurcan20 June 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Rame Lahaj

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Igor Tsurcan21 June 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Maria Gavrilova

Alfredo Germont

Otar Jorjikia

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Giorgi Sturua

Baron Douphol

Alexander Naumenko

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Igor Korostylev

Giuseppe, Violetta’s servant

Igor Tsurcan22 June 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Rame Lahaj

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Igor Tsurcan23 June 2018

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Maria Gavrilova

Alfredo Germont

Otar Jorjikia

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Giorgi Sturua

Baron Douphol

Alexander Naumenko

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Igor Korostylev

Giuseppe, Violetta’s servant

Igor Tsurcan23 October 2018

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Otar Jorjikia

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Alexey Markov

Gastone, viscomte De Letorières

Giorgi Sturua

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Bekhzod Davronov24 October 2018

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Maria Gavrilova

Alfredo Germont

Rame Lahaj

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Bekhzod Davronov18 April 2019

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Rame Lahaj

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Denis Makarov

Giuseppe, Violetta’s servant

Bekhzod Davronov19 April 2019

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Kristina Mkhitaryan

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Maria Gavrilova

Alfredo Germont

Azer Zada

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Ivan Davydov

Baron Douphol

Alexander Naumenko

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Bekhzod Davronov20 April 2019

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Rame Lahaj

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Denis Makarov

Giuseppe, Violetta’s servant

Bekhzod Davronov21 April 2019

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Kristina Mkhitaryan

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Maria Gavrilova

Alfredo Germont

Azer Zada

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Ivan Davydov

Baron Douphol

Alexander Naumenko

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Bekhzod Davronov6 November 2019

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Pene Pati

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Denis Makarov

Giuseppe, Violetta’s servant

Konstantin Artemiev7 November 2019

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Anna Nechaeva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Ilya Selivanov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexander Naumenko

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Alexander Chernov8 November 2019

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Pene Pati

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Denis Makarov

Giuseppe, Violetta’s servant

Konstantin Artemiev9 November 2019

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Anna Nechaeva

Flora Bervoix

Maria Patrusheva

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Ilya Selivanov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexander Naumenko

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Alexander Chernov22 April 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Pene Pati

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Alexander Chernov


PERFORMANCE IS CANCELLED.

23 April 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Irina Lungu

Flora Bervoix

Maria Patrusheva

Annina


Alfredo Germont

Arturo Chacón-Cruz

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Plácido Domingo

Gastone, viscomte De Letorières

Bekhzod Davronov

Baron Douphol

Alexander Naumenko

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Denis Makarov

Giuseppe, Violetta’s servant

Konstantin Artemiev


PERFORMANCE IS CANCELLED.

24 April 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Pene Pati

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Denis Makarov

Giuseppe, Violetta’s servant

Alexander Chernov


PERFORMANCE IS CANCELLED.

25 April 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Olga Seliverstova

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Ilya Selivanov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Ivan Davydov

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Alexander Chernov


PERFORMANCE IS CANCELLED.

26 April 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Irina Lungu

Flora Bervoix

Maria Patrusheva

Annina


Alfredo Germont

Arturo Chacón-Cruz

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Plácido Domingo

Gastone, viscomte De Letorières

Bekhzod Davronov

Baron Douphol

Alexander Naumenko

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Denis Makarov

Giuseppe, Violetta’s servant

Konstantin Artemiev


PERFORMANCE IS CANCELLED.

9 December 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Maria Patrusheva

Annina

Anna Bauman

Alfredo Germont

Matteo Lippi

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Ivan Davydov

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Denis Makarov

Giuseppe, Violetta’s servant

Alexander Chernov10 December 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Olga Seliverstova

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Ivan Davydov

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Mikhail Yanenko11 December 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Maria Patrusheva

Annina

Anna Bauman

Alfredo Germont

Matteo Lippi

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Ivan Davydov

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Denis Makarov

Giuseppe, Violetta’s servant

Mikhail Yanenko12 December 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Ivan Davydov

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Mikhail Yanenko13 December 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Maria Patrusheva

Annina

Anna Bauman

Alfredo Germont

Matteo Lippi

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Ivan Davydov

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Denis Makarov

Giuseppe, Violetta’s servant

Alexander Chernov5 May 2021

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Violetta Valéry

Zuzana Marková

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Ivan Davydov

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Mikhail Yanenko6 May 2021

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Violetta Valéry

Irina Lungu

Flora Bervoix

Maria Patrusheva

Annina

Anna Bauman

Alfredo Germont

Arturo Chacón-Cruz

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Plácido Domingo

Gastone, viscomte De Letorières

Konstantin Artemiev

Baron Douphol

Alexei Smirnov

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Denis Makarov

Giuseppe, Violetta’s servant

Alexander Chernov7 May 2021

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Maria Patrusheva

Annina

Anna Bauman

Alfredo Germont

Matteo Lippi

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Konstantin Artemiev

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Denis Makarov

Giuseppe, Violetta’s servant

Alexander Chernov8 May 2021

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Violetta Valéry

Zuzana Marková

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Ivan Davydov

Baron Douphol

Alexei Smirnov

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Mikhail Yanenko9 May 2021

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Violetta Valéry

Irina Lungu

Flora Bervoix

Maria Patrusheva

Annina

Anna Bauman

Alfredo Germont

Arturo Chacón-Cruz

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Plácido Domingo

Gastone, viscomte De Letorières

Konstantin Artemiev

Baron Douphol

Alexei Smirnov

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Alexander Chernov24 November 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Konstantin Artemiev

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Mikhail Yanenko25 November 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Nadezhda Pavlova

Flora Bervoix

Maria Patrusheva

Annina

Anna Bauman

Alfredo Germont

Arturo Chacón-Cruz

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Stanislav Kuflyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Bekhzod Davronov

Baron Douphol

Alexei Smirnov

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Denis Makarov

Giuseppe, Violetta’s servant

Alexander Chernov


Supported by 

ArtScienceAndSport-125.png

26 November 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Anna Bauman

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Bekhzod Davronov

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Alexander Chernov27 November 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Nadezhda Pavlova

Flora Bervoix

Maria Patrusheva

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Stanislav Kuflyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Konstantin Artemiev

Baron Douphol

Alexei Smirnov

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Denis Makarov

Giuseppe, Violetta’s servant

Mikhail Yanenko28 November 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Maria Patrusheva

Annina

Anna Bauman

Alfredo Germont

Arturo Chacón-Cruz

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Plácido Domingo

Gastone, viscomte De Letorières

Bekhzod Davronov

Baron Douphol

Alexei Smirnov

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Denis Makarov

Giuseppe, Violetta’s servant

Alexander Chernov


Supported by 

ArtScienceAndSport-125.png

17 March 2022

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Ilya Selivanov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Konstantin Artemiev

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Mikhail Yanenko18 March 2022

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Aida Garifullina

Flora Bervoix

Maria Patrusheva

Annina

Anna Bauman

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Bekhzod Davronov

Baron Douphol

Alexei Smirnov

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Denis Makarov

Giuseppe, Violetta’s servant

Mikhail Yanenko19 March 2022

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Ilya Selivanov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Konstantin Artemiev

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Mikhail Yanenko20 March 2022

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Aida Garifullina

Flora Bervoix

Maria Patrusheva

Annina

Anna Bauman

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Bekhzod Davronov

Baron Douphol

Alexei Smirnov

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Denis Makarov

Giuseppe, Violetta’s servant

Mikhail Yanenko20 May 2022

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Anna Bauman

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Alexander Chernov

Baron Douphol

Alexei Smirnov

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Mikhail Yanenko21 May 2022

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Sergei Skorokhodov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny


Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant
21 May 2022

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Olga Pudova

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Anna Bauman

Alfredo Germont

Bekhzod Davronov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Alexander Chernov

Baron Douphol

Alexei Smirnov

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Mikhail Yanenko7 December 2022

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Maria Patrusheva

Annina

Anna Bauman

Alfredo Germont

Dmitry Korchak

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Konstantin Artemiev

Baron Douphol

Alexei Smirnov

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Mikhail Yanenko8 December 2022

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Olga Pudova

Flora Bervoix

Zlata Rubinova

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Bekhzod Davronov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Alexander Chernov

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Mikhail Yanenko9 December 2022

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Maria Patrusheva

Annina

Anna Bauman

Alfredo Germont

Dmitry Korchak

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Konstantin Artemiev

Baron Douphol

Alexei Smirnov

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Mikhail Yanenko10 December 2022

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Olga Pudova

Flora Bervoix

Zlata Rubinova

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Bekhzod Davronov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Mikhail Yanenko8 February 2023

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Maria Patrusheva

Annina

Anna Bauman

Alfredo Germont


Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Konstantin Artemiev

Baron Douphol

Alexei Smirnov

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Denis Makarov

Giuseppe, Violetta’s servant

Ilya Legatov9 February 2023

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Olga Pudova

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont


Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vladislav Sulimsky

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Alexander Borodin

Giuseppe, Violetta’s servant

Ilya Legatov10 February 2023

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Maria Patrusheva

Annina

Anna Bauman

Alfredo Germont


Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Konstantin Artemiev

Baron Douphol

Alexei Smirnov

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Denis Makarov

Giuseppe, Violetta’s servant

Ilya Legatov11 February 2023

Conductor