Boris Pokrovsky Chamber Stage
(Nikolskaya, 17/1)

Premiered
on December 7, 2018.


Sung in Russian.

Running time: 2 hours 10 minutes.

Presented with one interval.
In commemoration of Alexander Solzhenitsyn’s 100th anniversary

Libretto by Alexander Tchaikovsky and Georgy Isahakyan after the novel of the same name by Alexander Solzhenitsyn

Composer: Alexander Tchaikovsky
ConductorIgnat Solzhenitsyn 
Stage DirectorGeorgy Isahakyan 
DesignerAlexei Votyakov
Lighting DesignerAyvar Salikhov 
Chorus MastersAlexander Rybnov, Pavel Suschkov
Assistant Music Director: Ayrat Kashaev
Mikhail Yanenko as Alyoshka.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
Mikhail Yanenko as Alyoshka.
Photo by Vladimir Mayorov.
Victoria Preobrazhenskaya as the Tartar.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
Victoria Preobrazhenskaya as the Tartar.
Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance.
Photo by Vladimir Mayorov.
Zakhar Kovalyov as Ivan Denisovich Shukhov, <br>Vasily Gafner as Kolya (orderly).<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
Zakhar Kovalyov as Ivan Denisovich Shukhov,
Vasily Gafner as Kolya (orderly).
Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance.
Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance.
Photo by Vladimir Mayorov.
Alexei Morozov as Volkovoy.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
Alexei Morozov as Volkovoy.
Photo by Vladimir Mayorov.
Irina Alekseenko as Shukhov's wife.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
Irina Alekseenko as Shukhov's wife.
Photo by Vladimir Mayorov.
Igor Vyalyh as Ivan Denisovich Shukhov.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
Igor Vyalyh as Ivan Denisovich Shukhov.
Photo by Vladimir Mayorov.
Anna Bauman as Shukhov's wife.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
Anna Bauman as Shukhov's wife.
Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance. Anna Bauman as Shukhov's wife.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance. Anna Bauman as Shukhov's wife.
Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance.
Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance.
Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance.
Photo by Vladimir Mayorov.
German Yukavsky as The CO.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
German Yukavsky as The CO.
Photo by Vladimir Mayorov.
Irina Khruleva, Alexandra Nanoshkina, Anna Semenyuk are Girls, <br>Roman Shevchuk as Tyurin.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
Irina Khruleva, Alexandra Nanoshkina, Anna Semenyuk are Girls,
Roman Shevchuk as Tyurin.
Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance.
Photo by Vladimir Mayorov.
Irina Khruleva as Girl, Roman Shevchuk as Tyurin.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
Irina Khruleva as Girl, Roman Shevchuk as Tyurin.
Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance. Alexander Polkovnikov as Captain Buyanovsky. <br/> Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance. Alexander Polkovnikov as Captain Buyanovsky.
Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance.
Photo by Vladimir Mayorov.
 A scene from the performa. Sergei Baikov as Pavlo, Andrei Tsvetkov-Tolbin as KH-123, Alexei Mochalov as Tsezar Markovich, Zakhar Kovalyov as Ivan Denisovich.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performa. Sergei Baikov as Pavlo, Andrei Tsvetkov-Tolbin as KH-123, Alexei Mochalov as Tsezar Markovich, Zakhar Kovalyov as Ivan Denisovich.
Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance. Alexander Markeev as the CO. <br/> Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance. Alexander Markeev as the CO.
Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance. Igor Vyalyh as Ivan Denisovich Shukhov.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
A scene from the performance. Igor Vyalyh as Ivan Denisovich Shukhov.
Photo by Vladimir Mayorov.
Alexander Chernov as Alyoshka, Igor Vyalyh as Ivan Denisovich Shukhov.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
Alexander Chernov as Alyoshka, Igor Vyalyh as Ivan Denisovich Shukhov.
Photo by Vladimir Mayorov.
Zakhar Kovalyov as Ivan Denisovich Shukhov.<br/> Photo by Vladimir Mayorov.
Zakhar Kovalyov as Ivan Denisovich Shukhov.
Photo by Vladimir Mayorov.