Cast

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Artyom Abashev

Alexei Bogorad

Anton Grishanin

Tugan Sokhiev

Alexander Soloviev

Carmen

Varduhi Abrahamyan

Alina Chertash

Ksenia Dudnikova

Agunda Kulaeva

Yulia Matochkina

Yulia Mazurova

Svetlana Shilova

Oxana Volkova

Don Jose

Hovhannes Ayvazyan

Andrea Caré

Oleg Dolgov

Dmitry Golovnin

Vittorio Grigolo

Marc Heller

Brian Jagde

Otar Jorjikia

Murat Karahan

Aquiles Machado

Nazhmiddin Mavlyanov

Martin Muehle

Dmytro Popov

Azer Zada

Escamillo

Elchin Azizov

Dmitry Beloselsky

Dalibor Jenis

Andreas Bauer Kanabas

Alexander Kasyanov

Alexander Krasnov

Nikoloz Lagvilava

Alexey Markov

Kostas Smoriginas

Alexander Vinogradov

Pavel Yankovsky

Micaela

Anna Aglatova

Dinara Alieva

Anna Khrapko

Svetlana Lachina

Anna Nechaeva

Ekaterina Petrova

Anna Shapovalova

Anastasia Shchegoleva

Zuniga

Alexander Borodin

Goderdzi Janelidze

Nikolai Kazansky

Alexandеr Kolesnikov

Pyotr Migunov

Yuri Syrov

Alexander Utkin

Morales

Alexander Kireyev

Ilya Kutyukhin

Alexander Polkovnikov

Andrei Potaturin

Konstantin Shushakov

Vasily Sokolov

Konstantin Suchkov

Rauf Timergazin

Aluda Todua

Anton Zaraev

Andrey Zhilikhovsky

Mercedes

Alina Chertash

Oxana Gorchakovskaya

Maria Lobanova

Ekaterina Morozova

Maria Patrusheva

Anastasia Shchegoleva

Anastasia Vecherkina

Ekaterina Vorontsova

Daria Belousova

Frasquita

Xenia Dezhneva

Ruslana Koval

Olga Seliverstova

Guzel Sharipova

Anastasia Sorokina

Darya Zykova

Remendado

Konstantin Artemiev

Bekhzod Davronov

Ivan Davydov

Marat Gali

Roman Khnkoyan

Stanislav Mostovoy

Artyom Popov

Arseny Yakovlev

Dancairo

Timofei Dubovitsky

Dzambolat Dulaev

Alexander Kireyev

Alexander Miminoshvili

Konstantin Shushakov

Azamat Tsaliti

Andrey Zhilikhovsky

Vladislav Chizhov

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Nadezhda Blagova

Xenia Lelyushkina

Yulia Shoshina

Angelina Smirnova

Yulia Smirnova

Anna Urbanova

Ricardo Castro

Rosario Castro

Levon Gevorgyan

Valery Khantulov

Alexandra Zinovieva

15 July 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Murat Karahan

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Nechaeva

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Alexander Kireyev

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Darya Zykova

Remendado

Stanislav Mostovoy

Dancairo

Andrey Zhilikhovsky16 July 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Varduhi Abrahamyan

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Nikoloz Lagvilava

Micaela

Dinara Alieva

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Konstantin Shushakov

Mercedes

Oxana Gorchakovskaya

Frasquita

Ruslana Koval

Remendado

Marat Gali

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Nadezhda Blagova
Alexandra Zinovieva17 July 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Murat Karahan

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Alexander Kireyev

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Darya Zykova

Remendado

Stanislav Mostovoy

Dancairo

Andrey Zhilikhovsky

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Ricardo Castro
Rosario Castro18 July 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Nikoloz Lagvilava

Micaela

Anna Nechaeva

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Konstantin Shushakov

Mercedes

Oxana Gorchakovskaya

Frasquita

Ruslana Koval

Remendado

Marat Gali

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina19 July 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Varduhi Abrahamyan

Don Jose

Murat Karahan

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Dinara Alieva

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Alexander Kireyev

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Darya Zykova

Remendado

Arseny Yakovlev

Dancairo

Andrey Zhilikhovsky

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Ricardo Castro
Rosario Castro4 September 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Nikoloz Lagvilava

Micaela

Dinara Alieva

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Alexander Kireyev

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Ruslana Koval

Remendado

Arseny Yakovlev

Dancairo

Andrey Zhilikhovsky

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Nadezhda Blagova
Alexandra Zinovieva6 September 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Varduhi Abrahamyan

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Konstantin Shushakov

Mercedes

Oxana Gorchakovskaya

Frasquita

Darya Zykova

Remendado

Arseny Yakovlev

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Dancers

Yulia Shoshina
Alexandra Zinovieva6 September 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Murat Karahan

Escamillo

Nikoloz Lagvilava

Micaela

Anna Nechaeva

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Alexander Kireyev

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Ruslana Koval

Remendado

Stanislav Mostovoy

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Dancers

Nadezhda Blagova
Alexandra Zinovieva8 September 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Varduhi Abrahamyan

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Nechaeva

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Konstantin Shushakov

Mercedes

Oxana Gorchakovskaya

Frasquita

Darya Zykova

Remendado

Marat Gali

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Dancers

Yulia Shoshina9 September 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Murat Karahan

Escamillo

Nikoloz Lagvilava

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Alexander Kireyev

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Ruslana Koval

Remendado

Stanislav Mostovoy

Dancairo

Andrey Zhilikhovsky

Dancers

Nadezhda Blagova
Alexandra Zinovieva3 November 2015

Conductor

Alexander Soloviev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Dinara Alieva

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Konstantin Shushakov

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Darya Zykova

Remendado

Arseny Yakovlev

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Nadezhda Blagova
Alexandra Zinovieva4 November 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Svetlana Shilova

Don Jose

Murat Karahan

Escamillo

Nikoloz Lagvilava

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Konstantin Shushakov

Mercedes

Oxana Gorchakovskaya

Frasquita

Ruslana Koval

Remendado

Marat Gali

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina5 November 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Dinara Alieva

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Alexander Kireyev

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Darya Zykova

Remendado

Arseny Yakovlev

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Nadezhda Blagova
Alexandra Zinovieva11 November 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Svetlana Shilova

Don Jose

Murat Karahan

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Dinara Alieva

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Ruslana Koval

Remendado

Stanislav Mostovoy

Dancairo

Andrey Zhilikhovsky

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina12 November 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Nikoloz Lagvilava

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Oxana Gorchakovskaya

Frasquita

Darya Zykova

Remendado

Arseny Yakovlev

Dancairo

Andrey Zhilikhovsky

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina
Alexandra Zinovieva1 April 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Nechaeva

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Ruslana Koval

Remendado

Arseny Yakovlev

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Dancers

Yulia Shoshina
Alexandra Zinovieva2 April 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Andrea Caré

Escamillo

Nikoloz Lagvilava

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Alexander Kireyev

Mercedes

Anastasia Shchegoleva

Frasquita

Darya Zykova

Remendado

Stanislav Mostovoy

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Dancers

Yulia Shoshina3 April 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Nechaeva

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Ruslana Koval

Remendado

Arseny Yakovlev

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Dancers

Yulia Shoshina
Alexandra Zinovieva2 November 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Ruslana Koval

Remendado

Stanislav Mostovoy

Dancairo

Alexander Kireyev

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina
Alexandra Zinovieva3 November 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Marc Heller

Escamillo

Alexander Vinogradov

Micaela

Dinara Alieva

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Anastasia Shchegoleva

Frasquita

Olga Seliverstova

Remendado

Stanislav Mostovoy

Dancairo

Alexander Kireyev

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina4 November 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Svetlana Shilova

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Ruslana Koval

Remendado

Stanislav Mostovoy

Dancairo

Alexander Kireyev

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Angelina Smirnova
Alexandra Zinovieva5 November 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Marc Heller

Escamillo

Alexander Vinogradov

Micaela

Dinara Alieva

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Anastasia Shchegoleva

Frasquita

Olga Seliverstova

Remendado

Stanislav Mostovoy

Dancairo

Alexander Kireyev

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina6 November 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Konstantin Suchkov

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Ruslana Koval

Remendado

Stanislav Mostovoy

Dancairo

Alexander Kireyev

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Angelina Smirnova
Alexandra Zinovieva25 June 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Dmitry Beloselsky

Micaela

Anna Nechaeva

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Olga Seliverstova

Remendado


Dancairo

Konstantin Shushakov

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina
Alexandra Zinovieva27 June 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Dmytro Popov

Escamillo

Dmitry Beloselsky

Micaela

Anna Nechaeva

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Olga Seliverstova

Remendado


Dancairo

Konstantin Shushakov

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina
Alexandra Zinovieva28 June 2017

Conductor

Alexei Bogorad

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Oxana Gorchakovskaya

Frasquita

Darya Zykova

Remendado

Stanislav Mostovoy

Dancairo

Alexander Kireyev

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina
Alexandra Zinovieva29 June 2017

Conductor

Alexei Bogorad

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Dmytro Popov

Escamillo

Dmitry Beloselsky

Micaela

Anna Nechaeva

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Olga Seliverstova

Remendado


Dancairo

Konstantin Shushakov

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina30 June 2017

Conductor

Alexei Bogorad

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Oxana Gorchakovskaya

Frasquita

Darya Zykova

Remendado

Stanislav Mostovoy

Dancairo

Alexander Kireyev

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina28 November 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Martin Muehle

Escamillo

Alexander Vinogradov

Micaela

Anna Nechaeva

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Konstantin Suchkov

Mercedes

Oxana Gorchakovskaya

Frasquita

Darya Zykova

Remendado


Dancairo

Konstantin Shushakov

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina
Alexandra Zinovieva29 November 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Dinara Alieva

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Konstantin Suchkov

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Xenia Dezhneva

Remendado

Stanislav Mostovoy

Dancairo

Konstantin Shushakov

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina7 June 2018

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Oxana Volkova

Don Jose

Brian Jagde

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Dinara Alieva

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Konstantin Shushakov

Mercedes

Maria Patrusheva

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Bekhzod Davronov

Dancairo

Andrey Zhilikhovsky

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Nadezhda Blagova
Alexandra Zinovieva8 June 2018

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Alexander Vinogradov

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Konstantin Shushakov

Mercedes

Maria Patrusheva

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Bekhzod Davronov

Dancairo

Andrey Zhilikhovsky

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina
Alexandra Zinovieva9 June 2018

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Yulia Matochkina

Don Jose

Dmytro Popov

Escamillo

Alexander Vinogradov

Micaela

Ekaterina Petrova

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Konstantin Shushakov

Mercedes

Oxana Gorchakovskaya

Frasquita

Xenia Dezhneva

Remendado

Ivan Davydov

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina
Alexandra Zinovieva9 June 2018

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Oxana Volkova

Don Jose

Brian Jagde

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Dinara Alieva

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Maria Patrusheva

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Bekhzod Davronov

Dancairo

Andrey Zhilikhovsky

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Nadezhda Blagova
Alexandra Zinovieva10 June 2018

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Alexander Kasyanov

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Oxana Gorchakovskaya

Frasquita

Xenia Dezhneva

Remendado

Ivan Davydov

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Smirnova
Alexandra Zinovieva16 November 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Oxana Volkova

Don Jose

Martin Muehle

Escamillo

Dmitry Beloselsky

Micaela

Anna Nechaeva

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Konstantin Shushakov

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Bekhzod Davronov

Dancairo

Andrey Zhilikhovsky

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Nadezhda Blagova
Alexandra Zinovieva17 November 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Yulia Matochkina

Don Jose

Otar Jorjikia

Escamillo

Kostas Smoriginas

Micaela

Anna Khrapko

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Konstantin Shushakov

Mercedes

Ekaterina Vorontsova

Frasquita

Xenia Dezhneva

Remendado

Ivan Davydov

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Smirnova
Alexandra Zinovieva17 November 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Nazhmiddin Mavlyanov

Escamillo

Dmitry Beloselsky

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Konstantin Shushakov

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Bekhzod Davronov

Dancairo

Andrey Zhilikhovsky

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Nadezhda Blagova
Alexandra Zinovieva18 November 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Oxana Volkova

Don Jose

Martin Muehle

Escamillo

Kostas Smoriginas

Micaela

Anna Nechaeva

Zuniga

Pyotr Migunov

Morales

Konstantin Shushakov

Mercedes

Ekaterina Vorontsova

Frasquita

Xenia Dezhneva

Remendado

Ivan Davydov

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina7 June 2019

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Andrea Caré

Escamillo

Dalibor Jenis

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Alexander Borodin

Morales

Andrei Potaturin

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Darya Zykova

Remendado

Bekhzod Davronov

Dancairo

Konstantin Shushakov8 June 2019

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Dmitry Golovnin

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Ekaterina Petrova

Zuniga

Yuri Syrov

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Ekaterina Vorontsova

Frasquita

Guzel Sharipova

Remendado

Ivan Davydov

Dancairo

Konstantin Shushakov8 June 2019

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Yulia Matochkina

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Dalibor Jenis

Micaela

Anna Khrapko

Zuniga

Alexander Borodin

Morales

Andrei Potaturin

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Darya Zykova

Remendado

Bekhzod Davronov

Dancairo

Konstantin Shushakov9 June 2019

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Andrea Caré

Escamillo

Dalibor Jenis

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Yuri Syrov

Morales

Andrei Potaturin

Mercedes

Ekaterina Vorontsova

Frasquita

Guzel Sharipova

Remendado

Ivan Davydov

Dancairo

Konstantin Shushakov25 June 2019

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Andreas Bauer Kanabas

Micaela

Anna Nechaeva

Zuniga

Yuri Syrov

Morales

Konstantin Shushakov

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Bekhzod Davronov

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina26 June 2019

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Aquiles Machado

Escamillo

Andreas Bauer Kanabas

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Andrei Potaturin

Mercedes

Ekaterina Vorontsova

Frasquita

Olga Seliverstova

Remendado

Ivan Davydov

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Smirnova
Valery Khantulov18 March 2020

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Hovhannes Ayvazyan

Escamillo


Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Anton Zaraev

Mercedes

Maria Patrusheva

Frasquita

Guzel Sharipova

Remendado

Bekhzod Davronov

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Nadezhda Blagova
Alexandra Zinovieva


PERFORMANCE IS CANCELLED.

19 March 2020

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Nazhmiddin Mavlyanov

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Yuri Syrov

Morales

Andrei Potaturin

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Ivan Davydov

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Nadezhda Blagova
Alexandra Zinovieva


PERFORMANCE IS CANCELLED.

20 March 2020

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Hovhannes Ayvazyan

Escamillo


Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Anton Zaraev

Mercedes

Maria Patrusheva

Frasquita

Guzel Sharipova

Remendado

Bekhzod Davronov

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina
Valery Khantulov


PERFORMANCE IS CANCELLED.

21 March 2020

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Nazhmiddin Mavlyanov

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Yuri Syrov

Morales

Andrei Potaturin

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Ivan Davydov

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina
Valery Khantulov


PERFORMANCE IS CANCELLED.

22 March 2020

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Hovhannes Ayvazyan

Escamillo


Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Anton Zaraev

Mercedes

Maria Patrusheva

Frasquita

Guzel Sharipova

Remendado

Bekhzod Davronov

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Smirnova


PERFORMANCE IS CANCELLED.

18 December 2020

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Nechaeva

Zuniga

Alexander Borodin

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Alina Chertash

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Bekhzod Davronov

Dancairo

Azamat Tsaliti

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Nadezhda Blagova
Alexandra Zinovieva19 December 2020

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Oxana Volkova

Don Jose

Nazhmiddin Mavlyanov

Escamillo

Alexander Kasyanov

Micaela

Dinara Alieva

Zuniga

Alexander Borodin

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Anastasia Vecherkina

Frasquita

Olga Seliverstova

Remendado

Konstantin Artemiev

Dancairo

Azamat Tsaliti

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Nadezhda Blagova
Valery Khantulov20 December 2020

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Alexander Borodin

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Alina Chertash

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Bekhzod Davronov

Dancairo

Azamat Tsaliti

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina15 January 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Oxana Volkova

Don Jose

Nazhmiddin Mavlyanov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Dinara Alieva

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Andrei Potaturin

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Guzel Sharipova

Remendado

Bekhzod Davronov

Dancairo

Azamat Tsaliti

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Nadezhda Blagova
Alexandra Zinovieva16 January 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anastasia Shchegoleva

Zuniga

Alexander Borodin

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Maria Patrusheva

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Bekhzod Davronov

Dancairo

Azamat Tsaliti

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina
Valery Khantulov17 January 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Carmen

Oxana Volkova

Don Jose

Nazhmiddin Mavlyanov

Escamillo

Pavel Yankovsky

Micaela

Dinara Alieva

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Andrei Potaturin

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Bekhzod Davronov

Dancairo

Azamat Tsaliti

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Anna Urbanova
Valery Khantulov12 November 2021

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Alexey Markov

Micaela

Anna Shapovalova

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Andrei Potaturin

Mercedes

Alina Chertash

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Konstantin Artemiev

Dancairo

Azamat Tsaliti

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Nadezhda Blagova
Valery Khantulov13 November 2021

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Hovhannes Ayvazyan

Escamillo

Alexey Markov

Micaela

Anastasia Shchegoleva

Zuniga

Alexander Borodin

Morales

Andrei Potaturin

Mercedes

Maria Patrusheva

Frasquita

Olga Seliverstova

Remendado

Konstantin Artemiev

Dancairo

Alexander Miminoshvili

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Anna Urbanova
Valery Khantulov14 November 2021

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Shapovalova

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Andrei Potaturin

Mercedes

Alina Chertash

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Konstantin Artemiev

Dancairo

Azamat Tsaliti

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Xenia Lelyushkina
Valery Khantulov6 April 2022

Conductor

Alexei Bogorad

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Shapovalova

Zuniga

Alexander Borodin

Morales

Andrei Potaturin

Mercedes

Maria Patrusheva

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Ivan Davydov

Dancairo

Azamat Tsaliti

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Nadezhda Blagova
Alexandra Zinovieva7 April 2022

Conductor

Artyom Abashev

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Hovhannes Ayvazyan

Escamillo

Alexander Krasnov

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Alexander Borodin

Morales

Andrei Potaturin

Mercedes

Ekaterina Vorontsova

Frasquita

Guzel Sharipova

Remendado

Konstantin Artemiev

Dancairo

Timofei Dubovitsky

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Nadezhda Blagova
Alexandra Zinovieva9 April 2022

Conductor

Artyom Abashev

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Hovhannes Ayvazyan

Escamillo

Alexander Krasnov

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Alexander Borodin

Morales

Andrei Potaturin

Mercedes

Alina Chertash

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Konstantin Artemiev

Dancairo

Timofei Dubovitsky

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Anna Urbanova
Valery Khantulov10 April 2022

Conductor

Alexei Bogorad

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Shapovalova

Zuniga

Alexander Borodin

Morales

Andrei Potaturin

Mercedes

Maria Patrusheva

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Ivan Davydov

Dancairo

Azamat Tsaliti

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Xenia Lelyushkina
Levon Gevorgyan15 July 2022

Conductor

Artyom Abashev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Dmitry Golovnin

Escamillo

Alexey Markov

Micaela

Anna Shapovalova

Zuniga

Yuri Syrov

Morales

Konstantin Shushakov

Mercedes

Maria Patrusheva

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Konstantin Artemiev

Dancairo

Timofei Dubovitsky

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Nadezhda Blagova
Valery Khantulov16 July 2022

Conductor

Alexei Bogorad

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Nazhmiddin Mavlyanov

Escamillo

Alexey Markov

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Yuri Syrov

Morales

Vasily Sokolov

Mercedes

Alina Chertash

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Roman Khnkoyan

Dancairo

Timofei Dubovitsky

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Xenia Lelyushkina
Levon Gevorgyan17 July 2022

Conductor

Artyom Abashev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Dmitry Golovnin

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Shapovalova

Zuniga

Yuri Syrov

Morales

Konstantin Shushakov

Mercedes

Maria Patrusheva

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Konstantin Artemiev

Dancairo

Timofei Dubovitsky

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Xenia Lelyushkina
Levon Gevorgyan22 February 2023

Conductor

Artyom Abashev

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Azer Zada

Escamillo

Pavel Yankovsky

Micaela

Anna Shapovalova

Zuniga

Alexandеr Kolesnikov

Morales

Vasily Sokolov

Mercedes

Alina Chertash

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Ivan Davydov

Dancairo

Timofei Dubovitsky23 February 2023

Conductor

Anton Grishanin

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Svetlana Lachina

Zuniga

Alexander Borodin

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Daria Belousova

Frasquita

Guzel Sharipova

Remendado

Ivan Davydov

Dancairo

Timofei Dubovitsky24 February 2023

Conductor

Artyom Abashev

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Azer Zada

Escamillo

Pavel Yankovsky

Micaela

Anna Shapovalova

Zuniga

Alexandеr Kolesnikov

Morales

Vasily Sokolov

Mercedes

Alina Chertash

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Ivan Davydov

Dancairo

Timofei Dubovitsky25 February 2023

Conductor

Artyom Abashev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Svetlana Lachina

Zuniga

Alexander Borodin

Morales

Ilya Kutyukhin

Mercedes

Daria Belousova

Frasquita

Guzel Sharipova

Remendado

Ivan Davydov

Dancairo

Timofei Dubovitsky26 February 2023

Conductor

Artyom Abashev

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Azer Zada

Escamillo

Pavel Yankovsky

Micaela

Anna Shapovalova

Zuniga

Alexandеr Kolesnikov

Morales

Vasily Sokolov

Mercedes

Alina Chertash

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Ivan Davydov

Dancairo

Timofei Dubovitsky10 January 2024

Conductor

Artyom Abashev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Alexandеr Kolesnikov

Morales

Konstantin Shushakov

Mercedes

Alina Chertash

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Ivan Davydov

Dancairo

Timofei Dubovitsky11 January 2024

Conductor

Artyom Abashev

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Nazhmiddin Mavlyanov

Escamillo

Alexey Markov

Micaela

Anastasia Shchegoleva

Zuniga

Alexander Borodin

Morales

Vasily Sokolov

Mercedes

Daria Belousova

Frasquita

Guzel Sharipova

Remendado

Artyom Popov

Dancairo

Dzambolat Dulaev12 January 2024

Conductor

Artyom Abashev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Aglatova

Zuniga

Alexandеr Kolesnikov

Morales

Konstantin Shushakov

Mercedes

Alina Chertash

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Ivan Davydov

Dancairo

Vladislav Chizhov14 January 2024

Conductor

Artyom Abashev

Carmen

Yulia Mazurova

Don Jose

Nazhmiddin Mavlyanov

Escamillo

Alexander Krasnov

Micaela

Anastasia Shchegoleva

Zuniga

Alexander Borodin

Morales

Vasily Sokolov

Mercedes

Daria Belousova

Frasquita

Guzel Sharipova

Remendado

Artyom Popov

Dancairo

Timofei Dubovitsky22 May 2024

Conductor

Artyom Abashev

Carmen

Alina Chertash

Don Jose

Vittorio Grigolo

Escamillo

Elchin Azizov

Micaela

Anna Shapovalova

Zuniga

Nikolai Kazansky

Morales

Andrei Potaturin

Mercedes

Daria Belousova

Frasquita

Anastasia Sorokina

Remendado

Artyom Popov

Dancairo

Vladislav Chizhov

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Nadezhda Blagova
Levon Gevorgyan23 May 2024

Conductor

Artyom Abashev

Carmen

Agunda Kulaeva

Don Jose

Oleg Dolgov

Escamillo

Alexander Krasnov

Micaela

Anastasia Shchegoleva

Zuniga

Yuri Syrov

Morales

Alexander Polkovnikov

Mercedes

Ekaterina Morozova

Frasquita

Olga Seliverstova

Remendado

Ivan Davydov

Dancairo

Dzambolat Dulaev

Lillas Pastia

Igor Dremov

Dancers

Yulia Shoshina
Levon Gevorgyan