Historic Stage

29 July 2023, 19:00
30 July 2023, 12:00
30 July 2023, 19:00


Premiered on March 31, 2005.
Based on the novel by Leo Tolstoy

Choreographer: Boris Eifman
Set Designer: Zinovy Margolin
Costume Designer: Vyacheslav Okunev
Lighting Designer: Gleb Filshtinsky

Cast:

July 29, 30 (19:00)
Anna: Maria Abashova
Karenin: Sergey Volobuev
Vronsky: Igor Subbotin

July 30 (12:00)
Anna: Victoria Mokrousova
Karenin: Dmitry Krylov
Vronsky: Artyom Lepkov
 Maria Abashova as Anna, Oleg Gabyshev as Vronsky. Photo by Evgeny Matveyev.
Maria Abashova as Anna, Oleg Gabyshev as Vronsky. Photo by Evgeny Matveyev.
 Maria Abashova as Anna, Oleg Gabyshev as Vronsky. Photo by Evgeny Matveyev.
Maria Abashova as Anna, Oleg Gabyshev as Vronsky. Photo by Evgeny Matveyev.
 Maria Abashova as Anna, Oleg Markov as Vronsky. Photo by Evgeny Matveyev.
Maria Abashova as Anna, Oleg Markov as Vronsky. Photo by Evgeny Matveyev.
  Maria Abashova as Anna, Photo by Michael Khoury.
Maria Abashova as Anna, Photo by Michael Khoury.