Ballet Artistic Director

Ballet Master

Ballet Manager

Deputy Ballet Manager

 • Dmitry Romanenko

Ballet Director Assistant

 • Olga Tubalova

Production Directors

 • Andrei Melanyin
 • Mikhail Mineyev
 • Vladimir Shcherbakov
 • Irina Zibrova

Casting Directors

 • Inessa Gromova
 • Dmitry Matrahkov
 • Apollinary Proskurnin
 • Marina Zhuk

Music Staff

 • Olga Avraimova
 • Anastasia Dikova
 • Elena Fyodorova
 • Irina Gergenova
 • Roman Ignatov
 • Valeria Kachurovskaya
 • Ulyana Karmadonova
 • Oleg Kirsanov
 • Irina Knyazeva
 • Svetlana Levina
 • Alexei Melentyev
 • Tatiana Mikaya
 • Svetlana Rotkevich
 • Marina Rudneva
 • Sofia Selistrelnik
 • Fatima Taysaeva
 • Inna Vanieva
 • Oxana Zolotareva
 • Dmitry Zubravsky

Masseurs

 • Nadia Dukhankina
 • Grigory Grigoryev
 • Vyacheslav Pivovarov
 • Dmitry Puchkov
 • Maxim Shuranov

Company Office

 • Ekaterina Antonova
 • Anna Grishonkova
 • Roman Tselishchev