Assistant Conductor

 • Leonid Chistyakov

Flutes

 • Mikhail Trofimov

Oboe

 • Ivan Paisov

Clarinets

 • Alexei Bychkov
 • Dmitry Romanov
 • Ashot Kirakosyan

Bassoons

 • Ivan Agaltsov

Cornets

 • Leonid Chistyakov
 • Yaroslav Alexeyev
 • Stepan Kravchenko
 • Sergei Lutsenko
 • Maxim Shtoda

Trumpets

 • Alexander Royzen
 • Maxim Savran
 • Igor Shevtsov

French Horns

 • Vadim Mikulinsky
 • Egor Flegontov
 • Eduard Zhmaylov
 • Vasily Nosakov
 • Andrei Kryuchkov

Trombones, Baritone, Tenor, Bass-Trumpet

 • Arkady Don
 • Alexander Volkov
 • Artur Gilfanov
 • Damir Khuzin
 • Mikhail Shamonin

Tubas

 • Andrei Krivovtsev
 • Vladislav Martynov

Percussion

 • Alexander Koshevoy
 • Alexander Tynyanskikh
 • Oleg Vorobiev
 • Andrei Gabelkov

Guitar

 • Rudik Alimov