14.12.2012
Promotion in the Bolshoi Ballet
Pavel Dmitrichenko and Vladislav Lantratov are promoted to the Leading Soloists.


26.10.2012
Promotion in the Bolshoi Ballet

Maria Vinogradova is promoted to the Soloist.14.09.2012
Promotion in the Bolshoi Ballet
Anna Tikhomirova is promoted from Soloist to the First Soloist. Denis Rodkin — from Artist to the Soloist.


01.05.2012
Promotion in the Bolshoi Ballet
Anastasia Stashkevich and Artem Ovcharenko are promoted from the First Soloists to the Leading Soloists; Olga Smirnova and Denis Savin — from the Soloists to the First Soloists; Anzhelina Vorontsova, Daria Khokhlova — from the Artists to the Soloists.


20.01.2012
Promotion in the Bolshoi Ballet
Anna Nikulina is promoted from the First Soloist to the Leading Soloist; Pavel Dmitrichenko — from the Soloist to the First Soloist; Dmitry Zagrebin — from the Artist to the Soloist.


News subscription